Thai-aec

ชงคลอดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยปี57 รับสมัคร17-24มี.ค.

February 12, 2014 11:00 am | 26 Views
ชงคลอดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยปี57 รับสมัคร17-24มี.ค.
 
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้ว หลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 มีนาคม-16 มีนาคม รับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิสอบภาค ค หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไปและคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
 
ที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557


ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงคลอดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยปี57 รับสมัคร17-24มี.ค.